Stypendia sportowe dla zawodników na 2017 rok


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór wniosków na stypendia sportowe dla zawodników. Termin składania wniosków – 31 grudnia 2016 r.

Termin składania wniosków

31 grudnia 2016 roku.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

– stale zamieszkuje na terenie Województwa Podkarpackiego,
– posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
– uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
– w roku składania wniosku o stypendium zajęła miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub jako członek Kadry Narodowej reprezentowała Polskę w oficjalnych zawodach (kryterium wynikowe),
– cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną

O stypendia nie mogą się ubiegać zawodnicy będący w kategorii seniorów, uprawiający gry zespołowe lub zawodnicy uprawiający sport zawodowo.

Kto jest wnioskodawcą?

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez podkarpackie okręgowe związki sportowe w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podkarpackiego. Jeżeli w danej dyscyplinie nie ma okręgowego związku sportowego w woj. podkarpackim, wnioskodawcą jest kandydat do stypendium.

Szczegóły naboru