Rządowy Program „Klub” – edycja 2019


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Klub”. Termin składania ofert – 15 marca 2019 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r.

Uprawnione podmioty

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wkład własny

Co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Termin składania ofert

15 marca 2019 roku.

Szczegóły naboru