Rusza program „Klub” na 2017 rok


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub”. Termin składania wniosków – 21 kwietnia 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Uprawnione podmioty

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wkład własny

Co najmniej 10% całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

Nabór wniosków przewidziany został w dniach do 21 kwietnia 2017 r.

Szczegóły naboru