Rusza program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza nabór do nowego programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu”. Termin składania ofert – 13 lutego 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play, zachęcenie młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Pierwszeństwo będą miały Projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych. Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież. Młodzieżą w ramach tego programu są określane osoby między 10, a 26 rokiem życia.

Uprawnione podmioty

Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają osobowość prawną. Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym.

Wkład własny

Fundacja nie finansuje w całości planowanych Projektów, ale je dofinansowuje. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 zł.

Termin składania ofert

13 lutego 2017 roku.

Szczegóły naboru