Program „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza realizację Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert – 16 grudnia 2016 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu
  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;
  3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”;
  4. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych;
  6. promocja sportu osób niepełnosprawnych.
Uprawnione podmioty

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Wkład własny

Co najmniej 20% całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

16 grudnia 2016 roku.

Szczegóły naboru