Otwarty konkurs ofert z zakresu sportu w Krośnie


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Prezydent Miasta Krosno ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 roku. Termin składania ofert – 28 grudnia 2016 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

1. Organizacja imprez sportowych na terenie miasta (łączna kwota: 38 000 zł).
2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (łączna kwota: 85 000 zł).

Uprawnione podmioty

Uprawnione do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art 3. ust. 2. oraz w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Termin składania ofert

28 grudnia 2016 roku.

Szczegóły naboru