Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Termin składania ofert – 2 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert

2 grudnia 2016 roku.

Zadanie realizowane w ramach konkursu
  1. Zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;
  2. Zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach  Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
  3. Zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno.
Uprawnione podmioty

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:
– kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
– inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
– jednostki samorządu terytorialnego,

Wkład własny

20% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły naboru