Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją poprzez działania sportowe


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Komisja Europejska ogłosiła nabór na Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport. Termin składania wniosków – 18 sierpnia 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

Projekty powinny skupiać się na zapobieganiu marginalizacji i radykalizacji, w szczególności poprzez angażowanie w działania młodych osób narażonych na wykluczenie i radykalizację. Projekty powinny obejmować też działania, które pomogą młodzieży odnaleźć zbudować własną tożsamość oraz poczucie przynależności. Projekty powinny mieć również na celu wsparcie zdobywania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, naukę myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów.

Uprawnione podmioty

Organizacje publiczne lub prywatne, które posiadają doświadczenia i sukcesy w radzeniu sobie z procesami radykalizacji, zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich UE. W projektach powinny brać udział lokalne organizacje sportowe. Projekty powinny być lokalną organizacją sportową UE, która we współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za radykalizację i terroryzm identyfikuje osoby zagrożone radykalizacją i zaproponuje im odpowiednie przygotowanie, aby zapobiec procesom radykalizacji radykalizacji.

Wkład własny

Co najmniej 20% całości kosztów zadania.

Termin składania ofert

Do 18 sierpnia 2017 r.

Szczegóły naboru