Granty Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” tylko dla Rzeszowa


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym Fundacji Cemex Budujemy Przyszłość. O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko podmioty z terenu Rzeszowa. Termin składania ofert – 28 lutego 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach konkursu

W ramach obszaru „Sport” można dofinansować zadania, mające na celu inicjowanie narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Uprawnione podmioty

Granty przyznawane są m. in.: organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, związkom sportowym i innym, z miast i gmin, w których prowadzi działalność grupa CEMEX. W województwie podkarpackim dotyczy to tylko Miasta Rzeszowa.

Wkład własny

Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów realizowanego projektu.

Termin składania ofert

28 lutego 2017 roku.

Szczegóły naboru