Dofinansowanie zadań w ramach programu „Sport dla wszystkich” w 2017 roku


REKLAMA: PodkarpackiSport.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2017 roku. Termin składania ofert – 7 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert

7 grudnia 2016 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu
  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
  3. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  4. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  5. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-4) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

Uprawnione podmioty

Organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wkład własny

Co najmniej 20% całości kosztów zadania.

 

Szczegóły naboru